Investeerders in onroerend goed logo Investeerders in onroerend goed logo

Info voor Franse kopers

  • Zwitserland
  • Frankrijk
  • Oostenrijk

Eigendomsbeperkingen voor buitenlanders

Zou ik de Franse vermogensbelasting moeten betalen?In 2018 werd de ISF Franse vermogensbelasting ingetrokken en vervangen door de IFI vermogensbelasting op onroerend goed. Deze belasting is nu alleen van toepassing op onroerend goed.

Niet-ingezetenen met een eigendom in Frankrijk zijn alleen vermogensbelasting verschuldigd over fysieke activa die zich in Frankrijk bevinden. Zuiver financiële investeringen zijn dus uitgesloten.

Franse inwoners zijn belastingplichtig voor hun wereldwijde onroerend goed. 

De belasting is verschuldigd wanneer het belastbare nettovermogen van het huishouden meer dan €1,3 miljoen bedraagt, waarna de belasting wordt geheven over het nettovermogen boven €800.000.


Informatie correct per 1 januari 2024. Dit kan veranderen omdat regels en voorschriften vaak veranderen, dus neem direct contact met ons op als je specifieke vragen hebt.