Investeerders in onroerend goed logo Investeerders in onroerend goed logo

Info voor Franse kopers

  • Zwitserland
  • Frankrijk
  • Oostenrijk

Eigendomsbeperkingen voor buitenlanders

Hoe worden de belastingen berekend?

Bij het berekenen van de belastbare winst mag je de kosten voor het kopen en verkopen van het onroerend goed en eventuele kapitaaluitgaven voor grote verbeteringen aan het onroerend goed aftrekken.

Beide soorten belasting worden degressief berekend, dus hoe langer u het onroerend goed bezit, hoe minder belasting u betaalt.

Vermogenswinstbelasting (Impôt sur le Revenu) op de verkoop van een woning in Frankrijk wordt geheven tegen het volle tarief van 19% als je binnen 5 jaar verkoopt, maar daalt naar 0 na 22 jaar bezit. Na 5 jaar is er een korting van 6% voor elk jaar, behalve voor het laatste 22e jaar dat een korting van 4% heeft. Voorbeeld: de winstbelasting op een woning die 10 jaar in bezit is, wordt verlaagd met 30% (5 x 6%).

De sociale lasten (Prelevements Sociaux) dalen ook vanaf het basistarief van 17,2%, maar over een langere periode, afnemend tot 0 na 30 jaar. Ook hier wordt geen korting gegeven als je binnen 5 jaar verkoopt. Daarna is de korting 1,65% tussen jaar 6 en 21, 1,60% voor het 22e jaar en vervolgens 9% per jaar tussen het 23e en 30e jaar.


Informatie correct per 1 januari 2024. Dit kan veranderen omdat regels en voorschriften vaak veranderen, dus neem direct contact met ons op als je specifieke vragen hebt.