Investeerders in onroerend goed logo Investeerders in onroerend goed logo

Info voor Franse kopers

  • Zwitserland
  • Frankrijk
  • Oostenrijk

Eigendomsbeperkingen voor buitenlanders

Wat zijn de belastingtarieven voor huuropbrengsten na aftrek?

Niet-ingezetenen betalen Franse belasting op het belastbare inkomen tegen een vast tarief van 20%.

Zoals hierboven uitgelegd, mag je veel aftrekken doen voordat je je werkelijke belastbare inkomen berekent of als je brutohuuropbrengsten (d.w.z. de totale huuropbrengsten vóór aftrek) uit gemeubileerde verhuur minder dan €32.900 bedragen, mogen de belastbare inkomsten worden berekend onder de Micro-BIC, een vereenvoudigde aftrekregeling die simpelweg 50% van de bruto inkomsten belast (d.w.z. 50% van de brutohuuropbrengsten - dus het totale inkomen zonder aftrek - wordt automatisch afgetrokken in plaats van de werkelijke uitgaven).

Er hoeven geen uitgaven te worden aangetoond, er is geen boekhouding nodig en er hoeven geen aparte belastingformulieren voor het bedrijf te worden opgesteld. Het grootste nadeel van dit regime is dat het altijd een vaste belastbare winst laat zien, d.w.z. het kan nooit een lagere nettowinst of een verlies laten zien.
Informatie correct per 1 januari 2024. Dit kan veranderen omdat regels en voorschriften vaak veranderen, dus neem direct contact met ons op als je specifieke vragen hebt.